Direct naar paginainhoud
Logo Gemeente Almere. Link naar homepage van Relatie en Scheiding.
Logo Gemeente Almere. Link naar homepage van Relatie en Scheiding.

Voor kinderen verandert er veel als ouders uit elkaar gaan. Geef je kind de tijd en de ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan. Je kind kan angst, onzekerheid, verdriet, onmacht en boosheid ervaren.

Tijdens de scheiding had ik heel erg het idee dat ik er voor mijn broertje moest zijn en propte mijn gevoelens weg.

Esmee uit Almere

Laat daarom merken dat je de gevoelens en reacties van je kind begrijpt en zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen. Wees bewust dat jij diegene niet altijd kunt zijn voor je kind, omdat het bang kan zijn om je boos of verdrietig te maken. Zorg dat je kind iemand heeft waarmee hij zijn gevoelens en gedachten kan delen. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed.

De jongste heeft veel verdriet gehad. Gelukkig heeft het programma Dappere Dino’s van Humanitas haar heel goed begeleid.

Nicole uit Almere

Belangrijke punten

Werk samen als ouders

Maak als scheidende ouders zo snel mogelijk (tijdelijke) afspraken over de zorg voor jullie kind. Overleggen en afspraken maken kan soms lastig zijn, zeker als er veel emoties spelen. Laat persoonlijke conflicten en emoties niet doorwerken in de afspraken die je maakt voor het kind. Stel je op als collega’s in plaats van ex-partners. Dat maakt  het samenwerken vaak al een stuk gemakkelijker.

Maak geen ruzie in het bijzijn van je kind

Houd het kind buiten de relatieproblemen, buiten ruzies en buiten eigen emoties over de ex-partner. Zeg geen slechte of vervelende dingen over uw ex-partner en maak geen verwijten, hoe boos of verdrietig u ook bent. Je kind trekt zich dat ook persoonlijk aan; het bestaat immers voor de helft uit zijn vader en zijn moeder. Dat is de reden dat kinderen zich verscheurd voelen. Zoek iemand op waarbij je je emoties kwijt kunt en je je hart kunt luchten, maar doe dat nooit in bijzijn van het kind.

Omgang met beide ouders

Het kind heeft recht op omgang met beide ouders, ook als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Houd het kind niet weg van de andere ouder. Dit schaadt een kind in zijn of haar ontwikkeling. Ouders en kinderen die moeite hebben bij het vormgeven van contact kunnen begeleiding krijgen.

Zorg goed voor jezelf en je kind: ontspanning

Het lijkt zo eenvoudig, maar het schiet er vaak bij in. Zorg goed voor jezelf: eet gezond, slaap voldoende en zoek naar voldoende ontspanning. Een scheiding vraagt veel aandacht en energie, zorg dat je voldoende positieve energie kan opdoen. Zoek afleiding bij familie, vrienden en in de buurt. Als je kind heerlijk een middag bij een hobbyclub kan ontspannen, is dat fijn voor jullie allebei. Kijk voor het aanbod in de buurt eens bij De Schoor.

Bij de Dappere Dino’s ontmoette ze andere kinderen van gescheiden ouders. Ze zag dat ze er niet alleen in stond.

Bert uit Almere

Speciaal voor je kind

  • JGZ Almere is er voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers in Almere. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen vragen over opvoeding en opgroeien beantwoorden. Kijk eens op: jgzalmere.nl/0-4-jaar en jgzalmere.nl/12-18-jaar/jgz-4-18-jaar. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van JGZ Almere zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer: 088 002 99 90 of via de mail: info@jgzalmere.nl.
  • Ook kan je kind altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker  (via de intern begeleider op school voor kinderen van 4 tot 12 jaar) of bij de jongerenmaatschappelijk werker (voor 12-23 jaar). 
  • De opvoedadviseur van de JGZ kan ouders helpen wanneer zij vragen hebben over de opvoeding en begeleiding van hun kind. Zie voor meer informatie jgzalmere.nl/0-4-jaar/opvoedadviseurs.
  • Villa Pinedo is helemaal voor en door kinderen van gescheiden ouderen. Er staan tips en je kind kan praten met een online buddy’s die ook gescheiden ouders heeft.
  • Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor kinderen van 4-6 jaar van gescheiden ouders, want een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. 
  • Dappere dino’s is een groepsprogramma voor kinderen in groep 3 & 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn.
  • KOESA is een groepsprogramma voor jongeren tussen 8-12 jaar waarvan ouders gescheiden zijn. Het biedt kinderen de mogelijkheid om hun ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven. 
  • Het Kameleonprogramma kan jongeren van 12- 18 jaar helpen door met andere jongeren te praten en aan de slag te gaan. Andere jongeren die echt snappen wat je meemaakt. De groepen bestaan uit vier tot acht jongeren en twee coaches, je komt zes keer bij elkaar.

Er bestaan veel kinderboeken voor kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden.

Als er meer nodig is

Soms is er meer hulp en begeleiding nodig dan het (gratis) aanbod hierboven. In overleg met de huisarts of het JGZ Almere kan er dan besloten worden om meer in te zetten.

 

De medewerker Jeugdhulp van JGZ Almere wordt betrokken wanneer er sprake is van ernstige of meerdere opgroei- en opvoedproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van een complexe scheiding). De medewerker jeugdhulp onderzoekt met ouders en eventuele andere betrokkenen wat er aan  de hand is.  En geeft zo nodig advies over welke hulp passend is.

 

Om een indruk te krijgen van wat er mogelijk is als er meer hulp nodig is, kun je kijken bij Vitree, een van de aanbieders van jeugdzorg. 

Als de scheidende ouders samen optrekken en steun en liefde geven aan het kind en begeleiden, dan hoeft het kind er geen schade van op te lopen.

Miranda Rietveld, opvoedadviseur JGZ Almere